ลงพื้นที่มอบของใช้จำเป็นทางการรักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC) ให้กับผู้ป่วยในพื้นที่ตำบลนาหมอบุญ

วันที่ 22 ก.ย. 2565
🌟นายศุภชัย ชูเกิด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ พร้อมด้วย พนักงานส่วนตำบล สมาชิกสภาฯ เจ้าหน้าที่ รพ.สต.บ้านกาโห่เหนือ และ อสม.
🌟 ลงพื้นที่มอบของใช้จำเป็นทางการรักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC) ให้กับผู้ป่วยในพื้นที่ตำบลนาหมอบุญ
🌟 เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ ให้กับผู้ป่วย

ดาวน์โหลดไฟล์