ลงพื้นที่ล้างระบบกรองน้ำประปาบ้านทุ่งวัน ประปาคลองค้อ ประปาทุ่งขวานใหญ่

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ มอบหมายกองช่าง (ช่างประปา) ลงพื้นที่ล้างระบบกรองน้ำประปาบ้านทุ่งวัน ประปาคลองค้อ ประปาทุ่งขวานใหญ่
#น้ำสะอาด น้ำไหลแรง

ดาวน์โหลดไฟล์