วันที่ 26 ตุลาคม 2565 ประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 1/2565 เพื่อพิจารณาคัดเลือกสัดส่วนในการจัดเวทีประชาคม ระดับตำบล ณ ห้องประชุมอบต.นาหมอบุญ

ดาวน์โหลดไฟล์