โครงการจัดงานประเพณีชักพระ ประจำปี 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ ได้จัดงานประเพณีชักพระ ประจำปี 2565 

ระหว่างวันที่ 11 – 14 ตุลาคม พ.ศ. 2565

ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ 

 

ดาวน์โหลดไฟล์