🎈โครงการบริหารจัดการระบบขยะ ประจำปี 2565

🎈โครงการบริหารจัดการระบบขยะ ประจำปี 2565
ณ ศูนย์เรียนรู้ถ่ายทอดและผลิตเทคโนโลยีพลังงานทดแทน หมู่ที่ 3 ตำบลนาหมอบุญ
🎈ได้รับเกียรติ จากนายนวล สนิทวงศ์ รองนายกอบต.นาหมอบุญ เป็นประธานในพิธีิ
🎈ช่วยกันรักษาความสะอาด เริ่มจากครัวเรือนของท่านเอง โดยการคัดแยกขยะที่ต้นทาง
 

ดาวน์โหลดไฟล์