ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งสายสัญญาณอินเตอร์เน็ต จำนวน ๒๔ จุด (สำนักปลัด จำนวน ๕ จุด),(กองคลัง จำนวน ๙ จุด),(กองช่าง จำนวน ๗ จุด),(อาคาร อบต.นาหมอญ ชั้น ๒ จำนวน ๓ จุด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

CCF15092566_0007

ดาวน์โหลดไฟล์