ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ไวนิล) ขนาด ๑ x ๒ เมตร จำนวน ๑ ผืน ตามโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

CCF23092566_0005

ดาวน์โหลดไฟล์