ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้ประธาน ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๖๐ x ยาวไม่น้อยกว่า ๖๕ สูงไม่น้อยกว่า ๑๒๐ เซนติเมตร และซื้อเก้าอี้ผู้ร่วมประชุม ขาเหล็กรูปตัว C,มีที่ท้าวแขน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้ประธาน ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๖๐ x ยาวไม่น้อยกว่า ๖๕ สูงไม่น้อยกว่า ๑๒๐ เซนติเมตร และซื้อเก้าอี้ผู้ร่วมประชุม ขาเหล็กรูปตัว C,มีที่ท้าวแขน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเอกสาร

ดาวน์โหลดไฟล์