ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๓ รายการ (ชุดโต๊ะประชุม) สำหรับห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๓ รายการ (ชุดโต๊ะประชุม) สำหรับห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเอกสาร

ดาวน์โหลดไฟล์