ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒๑ รายการ ให้กองช่างใช้ในการซ่อมเปลี่ยน และติดตั้งโคมไฟถนน เพื่อความปลอดภัยในการใช้เส้นทาง ถนนในพื้นที่ตำบลนาหมอบุญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒๑ รายการ ให้กองช่างใช้ในการซ่อมเปลี่ยน และติดตั้งโคมไฟถนน เพื่อความปลอดภัยในการใช้เส้นทาง ถนนในพื้นที่ตำบลนาหมอบุญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเอกสาร2

ดาวน์โหลดไฟล์