ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ไวนิล) ขนาด ๑.๒๐ X ๒.๔๐ เมตร จำนวน ๑ ผืน ตามโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ไวนิล) ขนาด ๑.๒๐ X ๒.๔๐ เมตร จำนวน ๑ ผืน ตามโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเอกสาร4

ดาวน์โหลดไฟล์