ธนาคารขยะ องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ รับซื้อขยะทุกวันพฤหัสบดี เวลา 07.30 – 10.00 น. (พลังคนนาหมอบุญช่วยเกื้อหนุนทุนอาหารเช้า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ

ธนาคารขยะ องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ รับซื้อขยะทุกวันพฤหัสบดี เวลา 07.30 – 10.00 น. (พลังคนนาหมอบุญช่วยเกื้อหนุนทุนอาหารเช้า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ

ดาวน์โหลดไฟล์