ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน ๖๐ ชุด (ภายใน ๑ ชุด ประกอบด้วย กาแฟจำนวน ๑ ซอง น้ำจำนวน ๑ ขวด ขนมจำนวน ๑ ชุด),ชุดถวายสังฆทาน จำนวน ๕ ชุด เพื่อใช้ในโครงการวันท้องถิ่นไทย ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

CCF02042567_0005

ดาวน์โหลดไฟล์