ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA (๔๘๐ Watts) จำนวน ๑ เครื่อง เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานทางราชการ หน่วยงานกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

CCF02042567_0008

ดาวน์โหลดไฟล์