ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ ๒๔๐ กก./ตร.ซม. (St๒๔๐Ksc/Cube) จำนวน ๒.๕๐ ลบ.ม. เพื่อซ่อมแซมฝายบ้านทุ่งบก หมู่ที่ ๓, ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ

ดาวน์โหลดไฟล์