ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง ซื้อตาชั่ง ขนาด ๑๕ กิโลกรัม จำนวน ๑ เครื่อง,ซื้อตาชั่ง ขนาด ๖๐ กิโลกรัม จำนวน ๑ เครื่อง เพื่อใช้ประกอบการดำเนินงานธนาคารขยะ องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

CCF19062567

ดาวน์โหลดไฟล์