ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกฉีดพ่นหมอกควันในสถานศึกษา ในพื้นที่ตำบลนาหมอบุญ คือ โรงเรียนมัธยมศึกษาจุฬาภรณ์ โรงเรียนบ้านคอกวัว โรงเรียนวัดนาหมอบุญ โรงเรียนทัศนาวลัย โรงเรียนบ้านทุ่งบก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นาหมอบุญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

CCF09072567_0006

ดาวน์โหลดไฟล์