ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ โครงการส่งเสริมอาชีพและอบรมให้ความรู้แก่กลุ่มต่างๆในตำบลนาหมอบุญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ หลักสูตรที่ ๑ หลักสูตรช่างตัดผมชาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

CCF09072567_0007

ดาวน์โหลดไฟล์