ประชาสัมพันธ์ อบต.นาหมอบุญ จะดำเนินการเก็บขยะอันตราย ของแต่ละหมู่บ้าน วันที่ 20 มีนาคม 2567 โดยให้แต่ละหมู่บ้านนำขยะอันตรายไปไว้จุดเก็บขยะอันตรายของแต่ละหมู่

ประชาสัมพันธ์ อบต.นาหมอบุญ จะดำเนินการเก็บขยะอันตราย ของแต่ละหมู่บ้าน วันที่ 20 มีนาคม 2567 โดยให้แต่ละหมู่บ้านนำขยะอันตรายไปไว้จุดเก็บขยะอันตรายของแต่ละหมู่ จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ดาวน์โหลดไฟล์