วันที่ 11-17 เมษายน 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ จัดกิจกรรมรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.2567

วันที่ 11-17 เมษายน 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ จัดกิจกรรมรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล ประจำปี พ.ศ.2567 โดยตั้งจุดบริการประชาชน ณ หน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ดาวน์โหลดไฟล์