วันที่ 22 มีนาคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ ได้จัดโครงการวัน อปพร. ประจำปี พ.ศ.2567 โดยดำเนินกิจกรรมอาทิเช่น การเดินสวนสนาม/การจัดพิธีกรรมทางศาสนา/การให้ความรู้ด้านการจราจร จากเจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานีตำรวจภูธรจุฬาภรณ์

วันที่ 22 มีนาคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ ได้จัดโครงการวัน อปพร. ประจำปี พ.ศ.2567 โดยดำเนินกิจกรรมอาทิเช่น การเดินสวนสนาม/การจัดพิธีกรรมทางศาสนา/การให้ความรู้ด้านการจราจร จากเจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานีตำรวจภูธรจุฬาภรณ์ จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน  

ดาวน์โหลดไฟล์