วันที่ 27 มีนาคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ จัดกิจกรรมพิธีรับวุฒิบัตร ประจำปีการศึกษา 2566 ให้แก่เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ

วันที่ 27 มีนาคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ จัดกิจกรรมพิธีรับวุฒิบัตร ประจำปีการศึกษา 2566 ให้แก่เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ดาวน์โหลดไฟล์