วันที่ 28 มีนาคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ ได้ดำเนินการขับเคลื่อนการบริหารจัดการระบบ ธนาคารขยะ ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ

วันที่ 28 มีนาคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ ได้ดำเนินการขับเคลื่อนการบริหารจัดการระบบ ธนาคารขยะ ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ดาวน์โหลดไฟล์