วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ จัดโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน ประจำปีพ.ศ.2567 ณ สถานศึกษาแหล่งเรียนรู้จังหวัดตรัง

วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ จัดโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน ประจำปีพ.ศ.2567 ณ สถานศึกษาแหล่งเรียนรู้จังหวัดตรัง จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ดาวน์โหลดไฟล์