องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ ร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์วันดินโลก ปี 2566 เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ ร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์วันดินโลก ปี 2566 เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกันวันดินโลก 5 ธันวา

ดาวน์โหลดไฟล์

วันดินโลก 5 ธันวา