องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ ได้ดำเนินการจัดส่งน้ำเพื่อใช้อุปโภค บริโภค ให้แก่ประชาชนที่มีความเดือดร้อน อาทิเช่น งานมงคลสมรส งานฌาปนกิจศพ งานอุปสมบท รวมถึงผู้พิการ ชราภาพ ผู้ป่วยที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ และอื่นๆ ตามอำนาจหน้าที่ของอบต.ฯ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ ได้ดำเนินการจัดส่งน้ำเพื่อใช้อุปโภค บริโภค ให้แก่ประชาชนที่มีความเดือดร้อน อาทิเช่น งานมงคลสมรส งานฌาปนกิจศพ งานอุปสมบท รวมถึงผู้พิการ ชราภาพ ผู้ป่วยที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ และอื่นๆ ตามอำนาจหน้าที่ของอบต.ฯ จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ดาวน์โหลดไฟล์