องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ ได้ลงพื้นที่ดูแลบริหารระบบประปาล้างกรองประปาบ้านแพรกนาว/หนองตำเสา/ใสยิ้ว และซ่อมแซมประปาที่ชำรุด ตามจุดต่างๆ ในพื้นที่ตำบลนาหมอบุญ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ ได้ลงพื้นที่ดูแลบริหารระบบประปาล้างกรองประปาบ้านแพรกนาว/หนองตำเสา/ใสยิ้ว และซ่อมแซมประปาที่ชำรุด ตามจุดต่างๆ ในพื้นที่ตำบลนาหมอบุญ จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ดาวน์โหลดไฟล์