องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ ได้ลงพื้นที่ดูแลบริหารจัดการระบบไฟฟ้า อาทิเช่น เปลี่ยนหลอดไฟที่ชำรุด ตัดแต่งกิ่งไม้ที่กีดขวาง ซ่อมหม้อไฟที่ชำรุด ฯลฯ ในพื้นที่ตำบลนาหมอบุญ เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน

องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ ได้ลงพื้นที่ดูแลบริหารจัดการระบบไฟฟ้า อาทิเช่น เปลี่ยนหลอดไฟที่ชำรุด ตัดแต่งกิ่งไม้ที่กีดขวาง ซ่อมหม้อไฟที่ชำรุด ฯลฯ ในพื้นที่ตำบลนาหมอบุญ เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ดาวน์โหลดไฟล์