องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ จัดโครงการหนูน้อยรักภาษา ประจำปี พ.ศ.2567 เพื่อพัฒนาทักษะด้านภาษาให้แก่เด็ก เยาวชน ในพื้นที่ตำบลนาหมอบุญ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ จัดโครงการหนูน้อยรักภาษา ประจำปี พ.ศ.2567 เพื่อพัฒนาทักษะด้านภาษาให้แก่เด็ก เยาวชน ในพื้นที่ตำบลนาหมอบุญ จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ดาวน์โหลดไฟล์