หน้าแรก

นาหมอบุญตำบลแห่งการเรียนรู้ สู่บริการเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม เน้นนำด้านการศึกษา อนามัยปลอดภัย ใส่ใจประชาชน
  • งานประเพณีชักพระ ประจำปี 2565
24 กันยายน 2564 รายงานผลการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ อบต.นาหมอบุญ ประจำปี 2564
23 กันยายน 2564 รายงานผลการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ อบต.นาหมอบุญ ปี 2564
21 กันยายน 2564 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๔
16 กันยายน 2564 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ เรื่อง การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง
9 กันยายน 2564 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
21 กรกฎาคม 2564 ประชาสัมพันธ์คู่มือการบริหารจัดการความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ
21 กรกฎาคม 2564 ประชาสัมพันธ์นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ
21 กรกฎาคม 2564 ประชาสัมพันธ์นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ
1 11 12 13 14 15 20

นาหมอบุญเมืองน่าอยู่ ควบคู่เศรษฐกิจดี มีการศึกษาเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม เน้นนำด้านสุขภาพ