หน้าแรก

นาหมอบุญตำบลแห่งการเรียนรู้ สู่บริการเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม เน้นนำด้านการศึกษา อนามัยปลอดภัย ใส่ใจประชาชน
  • โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (กิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม)
23 มกราคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญลงพื้นที่สำรวจการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน RE-X-RAY
11 มกราคม 2567 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ เรื่อง ประกาศผลสอบแข่งขันโครงการทักษะทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
4 มกราคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ ร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์วันดินโลก ปี 2566 เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567
28 ธันวาคม 2566 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ เรื่อง ประกาศใช้แผนสุขภาพชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
27 ธันวาคม 2566 ประกาศใช้ระเบียบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ
26 ธันวาคม 2566 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ เรื่อง ประกาศใช้แผนการเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลนาหมอบุญ
22 ธันวาคม 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. ๑๒๕-๓๖ สายบ้านนาโหนด-บ้านห้วยแก้ว หมู่ที่ ๕ ตำบลนาหมอบุญ อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ เลขที่ ๕๔/๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14 ธันวาคม 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์ในรูปแบบปฏิทิน แบบแขวนพร้อมหัวเหล็ก ขนาด ๑๕x๒๑ นิ้ว พิมพ์ ๔ สี พร้อมเคลือบยูวี ใช้กระดาษอาร์ตมัน ๒๖๐ แกรม มีภาพกิจกรรมในเนื้อรายเดือน มีเนื้อรายเดือน ๑๒ เดือน พิมพ์ ๒ สี ใช้กระดาษปอนด์ พร้อมใบปะหน้า ๑ ใบ พิมพ์ ๑ สี แม็กเป็นชุดติดด้านล่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 พฤศจิกายน 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) นมพาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง รสจืด ขนาดบรรจุ ๒๐๐ CC ให้แก่เด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ – วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๗ (ไม่รวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 พฤศจิกายน 2566 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ เรื่อง การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง
24 พฤศจิกายน 2566 การรักษาความสะอาดในช่วงเทศกาลลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.2566
1 2 3 4 22

นาหมอบุญเมืองน่าอยู่ ควบคู่เศรษฐกิจดี มีการศึกษาเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม เน้นนำด้านสุขภาพ