หน้าแรก

นาหมอบุญตำบลแห่งการเรียนรู้ สู่บริการเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม เน้นนำด้านการศึกษา อนามัยปลอดภัย ใส่ใจประชาชน
  • กิจกรรมรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.2567
4 มิถุนายน 2564 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) แก้ไข ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๔
28 พฤษภาคม 2564 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
28 พฤษภาคม 2564 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๔
19 พฤษภาคม 2564 ฉีดวัคซีน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ
3 พฤษภาคม 2564 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2561 – 2564)
3 พฤษภาคม 2564 ประชุม อปพร. ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๘
3 พฤษภาคม 2564 อบต.นาหมอบุญ แจ้งประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการให้บริการของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.นาหมอบุญ
2 พฤษภาคม 2564 กองทุน สปสช.อบต.นาหมอบุญ
1 พฤษภาคม 2564 ประกาศงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2564
1 พฤษภาคม 2564 ประกาศภาษี
1 พฤษภาคม 2564 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญการชำระภาษี ประจำปี 2560
1 18 19 20 21 22 24

นาหมอบุญเมืองน่าอยู่ ควบคู่เศรษฐกิจดี มีการศึกษาเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม เน้นนำด้านสุขภาพ