หน้าแรก

นาหมอบุญตำบลแห่งการเรียนรู้ สู่บริการเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม เน้นนำด้านการศึกษา อนามัยปลอดภัย ใส่ใจประชาชน
  • งานประเพณีชักพระ ประจำปี 2565
26 สิงหาคม 2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
22 สิงหาคม 2565 อบต.นาหมอบุญ ดำเนินโครงการส่งเสริมอาชีพและอบรมให้ความรู้แก่กลุ่มต่างๆในตำบลนาหมอบุญ
15 สิงหาคม 2565 ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ
4 สิงหาคม 2565 จุฬาภรณ์เกมส์
28 กรกฎาคม 2565 🎈โครงการบริหารจัดการระบบขยะ ประจำปี 2565
28 กรกฎาคม 2565 เข้าร่วมมหกรรมรวมพลังคนจุฬาภรณ์รักสุขภาพ
28 กรกฎาคม 2565 ลงพื้นที่ล้างระบบกรองน้ำประปาบ้านทุ่งวัน ประปาคลองค้อ ประปาทุ่งขวานใหญ่
28 กรกฎาคม 2565 นักเรียนและคุณครูฝึกซ้อมกีฬาเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกรีฑา-กีฬาอำเภอจุฬาภรณ์ ครั้งที่23 ประจำปี2565
1 2 3 4 5 20

นาหมอบุญเมืองน่าอยู่ ควบคู่เศรษฐกิจดี มีการศึกษาเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม เน้นนำด้านสุขภาพ