หน้าแรก

นาหมอบุญตำบลแห่งการเรียนรู้ สู่บริการเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม เน้นนำด้านการศึกษา อนามัยปลอดภัย ใส่ใจประชาชน
2 มิถุนายน 2565 การซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 5
1 มิถุนายน 2565 ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 2
1 มิถุนายน 2565 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านคลองค้อ หมู่ที่ 5
31 พฤษภาคม 2565 ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 3
30 พฤษภาคม 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริมนม ชนิดกล่อง ให้แก่นักเรียนโรงเรียนสังกัดสำนักคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่ อบต.นาหมอบุญ
30 พฤษภาคม 2565 การซ่อมแซมท่อเมนระบบประปาบ้านใสยิ้ว หมู่ที่ 6
27 พฤษภาคม 2565 คณะกรรมการตรวจดูงานโครงการขยายเขตประปาภูมิภาค สายข้างโรงเรียนมัธยมศึกษาจุฬาภรณ์-บ้านทุ่งคอกควาย หมู่ที่ 1
27 พฤษภาคม 2565 ซ่อมแซมท่อเมนประปาบ้านหนองตำเสา หมู่ที่ 6
1 2 3 4 5 18

นาหมอบุญเมืองน่าอยู่ ควบคู่เศรษฐกิจดี มีการศึกษาเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม เน้นนำด้านสุขภาพ