หน้าแรก

นาหมอบุญตำบลแห่งการเรียนรู้ สู่บริการเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม เน้นนำด้านการศึกษา อนามัยปลอดภัย ใส่ใจประชาชน
27 พฤษภาคม 2565 การสอดส่องโครงการคณะกรรมการธรรมมาภิบาลจังหวัดนครศรีรธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565
27 พฤษภาคม 2565 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ​ ออกตรวจงานโครงการติดตั้งกระจกโค้ง​ ในพื้นที่ตำบลนาหมอบุญ
27 พฤษภาคม 2565 ล้างกรองระบบประปาบ้านทุ่งวันและทุ่งขวานใหญ่
27 พฤษภาคม 2565 ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 2
26 พฤษภาคม 2565 ล้างกรองระบบประในพื้นที่ตำบลนาหมอบุญ
26 พฤษภาคม 2565 ประชาสัมพันธ์การซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะบ้านอ่าวศรีเมือง หมู่ที่ 5
25 พฤษภาคม 2565 👨‍🎓เตรียมความพร้อมก่อนการเปิดเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นาหมอบุญ👩‍🎓
24 พฤษภาคม 2565 🌟 พิธีปิดโครงการแข่งขันกีฬานาหมอบุญสัมพันธ์ร่วมกันต้านยาเสพติด ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ 🌟
1 2 3 4 5 6 18

นาหมอบุญเมืองน่าอยู่ ควบคู่เศรษฐกิจดี มีการศึกษาเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม เน้นนำด้านสุขภาพ